Uvjeti korištenja Sadržaja kojeg je napravio korisnik

Zadnja dopuna: 9. svibnja 2017.

Ovi uvjeti korištenja Sadržaja kojeg je napravio korisnik (SNK uvjeti korištenja) opisuju uvjete pod kojima Ergobaby i njegove podružnice i partneri (zajednički: “Ergobaby”) mogu koristiti sadržaj koji ste napravili i javno objavili, a koji je konkretnije opisan u komunikaciji Ergobabya prema Vama putem društvene mreže na kojoj se pojavljuje takav sadržaj (“Sadržaj kojeg je napravio korisnik”).

VAŽNA OBAVIJEST: OVO JE UGOVOR

Odgovarajući s “#odobravam”, prihvaćate ove SNK uvjete korištenja, bez ograničenja ili izmjena. Ergobaby zadržava pravo izmjene ovih SNK uvjeta korištenja putem objavljivanja novih verzija, te pravo na dodatnu obavijest o materijalnim izmjenama čije će modifikacije ili promjene odmah stupiti na snagu.

PRAVA

Ovime ovlašćujete Ergobaby da ima trajno, neisključivo, neopozivo, geografski neograničeno, besplatno pravo i dozvolu objavljivanja i upotrebe (te da druge ovlasti za objavljivanje i upotrebu) autorskih materijala Sadržaja kojeg je napravio korisnik putem web stranica, mobilnih web stranica, blogova, mobilnih aplikacija, društvenih mreža, e-maila, tiska, izdanja i/ili bilo kojih drugih medija. Ergobaby može izmjeniti Sadržaj kojeg je napravio korisnik za potrebe oblikovanja, navigacije, integracije ili u bilo koju drugu svrhu.

Ovime dajete na znanje i prihvaćate (i) da ste Vi napravili Sadržaj kojeg je napravio korisnik ili da posjedujete ili kontrolirate sva prava na Sadržaj kojeg je napravio korisnik, (ii) da provođenjem prava koja mu pripadaju po ovom Ugovoru, Ergobaby neće kršiti prava bilo koje treće strane ili važeće zakone, pravilnike ili odredbe, uključujući, bez ograničenja, zakone o zaštiti potrošača, zakone o zaštiti privatnosti i zakone o trgovini, i (iii) da Sadržaj kojeg je napravio korisnik ne sadrži viruse, crve ili drugi štetan kod.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U NAJVEĆEM OPSEGU DOPUŠTENOM PREMA PRIMJENJIVOM ZAKONU, ERGOBABY, BILO KOJA TREĆA STRANA POD LICENCOM ERGOBABYA I SLUŽBENICI ODNOSNIH TVRTKI, DIREKTORI, ZAPOSLENICI, PODIZVOĐAČI I AGENTI, NISU ODGOVORNI ZA BILO KAKVE IZRAVNE , SLUČAJNE, POSLJEDIČNE, POSEBNE, NEIZRAVNE, KAZNENE ILI SLIČNE ŠTETE PROIZAŠLE ILI NASTALE IZ OVIH UVJETA KORIŠTENJA SADRŽAJA KOJEG JE NAPRAVIO KORISNIK, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE NASTALE U POSLOVANJU, GUBITAK DOBITI, GUBITAK UŠTEDE ILI GUBITAK PRIHODA, KAKVIM GOD PUTEM TE ŠTETE NASTALE I BILO DA SU NASTALE TEMELJEM UGOVORA, DELIKTA (UKLJUČUJUĆI NEMAR) ILI BILO KOJE DRUGE TORIJE ZA ODGOVORNOST. NAVEDENA OGRANIČENJA BIT ĆE PRIMJENJENA BEZ OBZIRA NA TO DA LI STE VI, ERGOBABY ILI BILO KOJA TREĆA STRANA DAVATELJ SADRŽAJA OBAVJEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVIH POVREDA, ŠTETA, GUBITAKA ILI TROŠKOVA.