Uvjeti korištenja

Ovu internetsku stranicu uređuje Mikroedra d.o.o., Radnička cesta 34a, 10000 Zagreb, Hrvatska.
Podaci o društvu Mikroedra d.o.o. (dalje u tekstu „Mikroedra“), tvrtkama povezanima s Mikroedrom i trećima dostupne na internetskoj stranici prikupljene su s dužnom pažnjom. Nastojimo na web stranici “icandyworld.com.hr” objavljivati točne i aktualne podatke. Mikroedra ne preuzima nikakvu odgovornost za pogreške u sadržaju na ovoj internetskoj stranici. Specifikacije proizvoda su dane na stranici prema našim saznanjima i uvjerenjima. Zadržavamo pravo pogreške u opisu i slici proizvoda. Slike proizvoda na ovoj internetskoj stranici su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici”icandyworld.com.hr” ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove.

Pristupom na stranicu bez ograničenja i pogovora prihvaćate ove Opće uvjete korištenja internetske stranice.

Opći uvjeti korištenja internetske stranice

1. Autorsko pravo

Naše su internetske stranice zaštićene autorskim pravom. Zaštitu autorskog prava posebice imaju sve kopije, prerade, prijevodi, pohranjivanje i obrada drugim sredstvima, uključujući pohranjivanje ili obradu elektroničkim sredstvima. Za uporabu dijela ili cijele internetske stranice potrebno je prvobitno pribaviti pisanu suglasnost tvrtke Mikroedra d.o.o. I sadržaj i struktura internetske stranice zaštićene su autorskim pravom. Za svako umnažanje informacija ili podataka, osobito uporabu tekstova ili dijelova teksta ili slika potrebna je prethodna pisana suglasnost Mikroedre. Ilustracije su zaštićene autorskim pravom. Prava distribucije i umnažanja ima Mikroedra. Prava također važe u cijelosti kada se slike automatski ili ručno dodaju u arhivu.

2. Zaštitni znakovi

iCandy je registrirani zaštitni znak tvrtke iCandy World LTD, njezinih podružnica, predstavništva, davatelja licence ili partnera u zajedničkom pothvatu. Neovlaštena uporaba ili zloporaba ovog zaštitnog znaka izričito je zabranjena i predstavlja kršenje zakona o zaštitnim znakovima, zakona o autorskom pravu, druga prava intelektualnog vlasništva ili propisa o nelojalnoj konkurenciji.

3. Odricanje od odgovornosti za internetske stranice trećih strana

  • Ove internetske stranice mogu sadržavati linkove (tj. “hyperlinkove”) na druge internetske stranice koje uređuju treći i čiji sadržaj nije poznat Mikroedri. Mikroedra samo omogućuje pristup tim stranicama, no ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu njihovog sadržaja. Naše poveznice na internetske stanice trećih namijenjene su lakšoj navigaciji za korisnika. Izjave prikazane na povezanim stranicama nisu naše. Izričito se ograđujemo od svakog sadržaja na internetskim stranicama trećih za koje postoje poveznice na našoj internetskoj stranici. Osobito ne preuzimamo nikakvu odgovornost za kršenja zakonskih odredbi ili kršenja prava trećih do kojih dolazi na tim stranicama.
    b. Za internetske stranice do kojih se dolazi putem hiperveza na Mikroedrinim stranicama i za njihov sadržaj odgovorni su isključivo vlasnici tih stranica, kao i za prodaju proizvoda koji se tamo nude te za rješavanje povezanih narudžbi.
    c. Mikroedra ne preuzima nikakvu odgovornost za kršenje autorskih prava, zaštitnih znakova ili drugih prava intelektualnog vlasništva ili osobnih prava do kojeg dolazi na nekoj stranici kojoj se pristupa putem hiperveze.

4. Opće odricanje od odgovornosti

Odgovornost Mikroedre za štetu koja nastaje zbog korištenja ove internetske stranice – neovisno o pravnom razlogu, uključujući delikt – ograničava se na štetu koja je nanesena namjerno ili grubim nemarom. Ako kao rezultat kršenja bitnih ugovornih obveza za Mikroedru nastane obvezna odgovornost, ukupni iznos potraživanja na ime odštete ograničen je na predvidivu odštetu. To ne utječe na Mikroedrinu odgovornost prema važećim propisima o odgovornosti za proizvode ili prema danim jamstvima. Navedena ograničenja odgovornosti nisu važeća u slučaju opasnosti po život, tjelesne ozljede ili opasnosti po zdravlje osobe.
Mikroedra nastoji držati svoje internetske stranice čistima od virusa, ali nije u mogućnosti jamčiti njihovu potpunu odsutnost. Stoga preporučamo da se poduzmu potrebne mjere zaštite od virusa (npr. uporaba antivirusnih programa za detekciju virusa) prije preuzimanja dokumenata i podataka.
Mikroedra ne jamči da proizvodi ponuđeni na njezinim internetskim stranicama ne sadrže greške te ne jamči dostupnost tih proizvoda.

Proces upisivanja cijene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Mikroedra unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

5. Razno

Ovi Opći uvjeti korištenja regulirani su i tumače se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske s isključenjem UN-ove Konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe te se primjena te Konvencije na ove Opće uvjete korištenja ovime izričito izuzima. Nadležnost za sve sporove vezane uz ovu internetsku stranicu je u Zagrebu, Hrvatska. Ako je neka od odredbi ovih Općih uvjeta korištenja nevažeća ili postane nevažeća, to ne utječe na valjanost preostalih odredbi.

Ako ste proizvod ili uslugu kupili putem interneta ili izvan trgovine (telefonski, poštanskom narudžbom ili od trgovačkog putnika), imate pravo i otkazati i vratiti tu narudžbu u roku od 14 dana, iz bilo kojeg razloga i bez obrazloženja prema Zakonu Republike Hrvatske.